Ул. Орце Николов бр. 190 1/4 1000 Скопје

Тел. +389 (0)2 3062136

Следете не на:

© Copyright Tesima doo export – import 2019

 

Услуги

Услуги

  • Продажба на машини, алати и резервни делови
  • Решавање на технолошки процеси
  • Монтажа и демонтажа на машини
  • Едукативни обуки
  • Сервис