Ул. Орце Николов бр. 190 1/4 1000 Скопје

Тел. +389 (0)2 3062136

Следете не на:

© Copyright Tesima doo export – import 2019

 

Производи

Comec Group

Повеќенаменска хоризонтална / вертикална машина за дупчење / машина за изработување на жлебови со натоварувач, за извршување на сите елементи на креветчињата....