Ул. Орце Николов бр. 190 1/4 1000 Скопје

Тел. +389 (0)2 3062136

Следете не на:

© Copyright Tesima doo export – import 2019

 

Производи

Secal

SECAL има дизајнирано и развиено свои ексклузивни технологии кои се во согласност со оваа директива и овозможуваат одобрување на системите да извршат дезинфекција (стерилизација) преку термичка обработка и да добијат овластување за примена на IPPC (Меѓународна конвенција за заштита на растенијата) / FAO на третираниот...