Ул. Орце Николов бр. 190 1/4 1000 Скопје

Тел. +389 (0)2 3062136

Следете не на:

© Copyright Tesima doo export – import 2019

 

Mini

Категорија
Superfici
Повеќе за овој проект

Сите предности на автоматското фарбање во мала, ефикасна и лесна кабина.